Ceník

Název cvičení Cena kurzu Hotovost
Pidilidi, Skřítci, Minidráčci, Dráčci, MiniTéčka + Speciál, GymTéčka S,M 1 800,- 120,-
GymTéčko L (Parkour) 2 200,- 140,-
Sobotní herna x 80,-


Kurz Termín
I. 17.9. 2018 – 1.2. 2019
II. 11.2. 2019 – 14.6. 2019

V tyto dny cvičení neprobíhá:
I. Kurz: 28.9., 17.11., 24.12. – 4.1.
II. Kurz: 19.4., 22.4., 1.5., 8.5.

Přihlášení na kurz

 • Přihlášení do kurzu probíhá přihlášením rodiče do rezervačního systému v rezervačním období (zde tatran.ctgroup.cz/online), včasným zaplacením kurzovného do zahájení kurzu bankovním převodem a vyplněním přihlášky (přihlášku dostanete první hodinu u lektora nebo na recepci. Vždy se odevzdává jedna přihláška na sezonu. Vyplněnou přihlášku odevzdejte lektorovi, na recepci TJ Tatran Střešovice nebo pošlete scan (fotografii) na email karolina.dudova@tatran.cz).
 • Kurzy jsou dva v průběhu celé sezony.
 • Kurzy se řídí rozvrhem platným pro celou sezonu.
 • V případě pozdního nástupu nebo nenastoupení na kurz, prosím oznamte emailem (viz výše).
 • Předplatitelé mají automaticky zarezervované všechny hodiny daného cvičebního dne cyklu.
 • Předplatitelé se stávají členy TJ Tatran Střešovice.
 • Předplatitelé mají nárok na jedno tričko / body pro dítě s logem Tatranu na sezonu.
 • Kurz není možné koupit v průběhu cyklu, zájemce musí počkat na vyhlášení dalšího kurzu nebo chodit jako návštěva a potom si včas zajistit předplatné následujícího kurzu.
 • Po rezervačním období do nových kurzů nelze měnit den ani hodinu v probíhajícím kurzu.
 • Vždy je možné předplatit si pouze jeden cyklus kurzu, termíny zakoupení dalšího kurzu budou včas oznámeny a napsány do aktualit.
 • Stávající předplatitelé mají přednostní právo pro koupi dalšího cyklu v dané sezoně.
 • V případě zrušení hodiny provozovatelem (TJ Tatran Střešovice) má předplatitel nárok na vrácení poměrné části kurzovného, a to ve formě kreditu.

Platba bankovním převodem

Fio banka: 53901515/2010
VS dopolední cvičení rodičů s dětmi: 19802
VS Minitéčka+Speciál: 19803
VS Gymtéčka S,M, L (Parkour): 19810
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte i rodiče zapsaného v rezervačním systému

Specifický symbol: mobil, který jste uvedli do rezervačního systému
Cena dle aktuálního ceníku.

Návštěva hodiny

 • Hodinu rezervujte v rezervačním systému (zde tatran.ctgroup.cz/online), či před začátkem hodiny na recepci TJ Tatran Střešovice bez registrace (jen pokud je na cvičení či v herně volno).
 • Hotovostní platba na recepci TJ Tatran Střešovice před cvičením (platební karty nebereme).
 • Přihláška se nevyplňuje.